GDPR SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z důvodů tvorby startovních a výsledkových listin, a k identifikaci účastníků během závodů je nutné znát jméno a příjmení, rok narození (z důvodu zařazení do příslušné věkové kategorie), a pohlaví. Dále ke komunikaci před, případně po závodě vaši e-mailovou adresu. Další údaje nezískáváme.

Údaje nutné k identifikaci účastníka ve výsledkové listině jsou veřejné. Tyto údaje jsou tvořeny, jménem a příjmením, případně věkem a pohlavím k určení kategorie. Dále vidíme vaše číslo účtu po provedení platby startovného, tento údaj ale nijak nezpracováváme. V případě, že chce účastník tyto údaje zpětně vymazat, má možnost provozovatele kontaktovat a provedení výmazu údajů jej požádat. Dále vaše osobní údaje neposkytujeme jiným stranám. Ze strany správce / provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Doba uložení osobních údajů je 2 roky.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Během akce pořizovány fotografie a video záznamy – odkaz m/  s jejichž použitím účastník dává také souhlas. Tyto záznamy budou použity pouze pro účely pořadatele.

Další ustanovení a všeobecné podmínky naleznete ZDE